Hạt điều rang nhân trắng

Liên hệ: 0972.000.187

Hiện nay, Việt Nam hạt điều nhân trắng được xem là loại ngon nhất trên thế giới. Vì có độ béo phù hợp với đại đa số công thức nấu ăn khác nhau.