Nằm ở phía Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh có bờ biển dài và nguồn lợi hải sản rất phong phú. Trong đó phải nói đến huyện đảo Vân Đồn là một vùng biển lặng có nhiều đảo nhỏ tuyệt đẹp. Mẹ thiên nhiên còn ban tặng cho Vân Đồn một nguồn lợi thủy sản vô cùng phong phú và có đặc trưng phong vị riêng. Với lịch sử gắn biển lâu đời người Vân Đồn có một nền văn hóa